Faldstamme renovering eller udskiftning? Se pris online (2024)

Overvejer du faldstamme renovering og udskiftning af din eksisterende afløbsinstallation? Så er det vigtigt at forstå omkostningerne, fordele og ulemper forbundet med en delvis eller total udskiftning af lodrette faldstammer, inden du vælger at løse opgaven.

I denne artikel vil jeg udforske de forskellige faktorer, der påvirker prisen, når en faldstamme udskiftes eller renoveres af autoriserede VVS’er. Læs videre og bliv klogere på, hvad faldstamme renovering og faldstamme udskiftning koster i 2024. Der er mange penge at spare.

Vil du have et gratis og uforpligtende tilbud på faldstamme renovering med det samme?

faldstamme renovering & udskiftning
Faldstamme renovering & udskiftning

Indholdsfortegnelse

Faldstamme pris - Hvad koster renovering af faldstamme?

Prisen på renovering eller udskiftning af faldstamme varierer afhængigt af flere faktorer.

Som udgangspunkt kan du forvente en pris mellem 26.000 – 43.000 kr. alt efter om faldstammen renoveres eller udskiftes med en ny faldstamme, og hvordan standen er på de gamle rør.

Her er en liste over faktorer, der kan påvirke prisen på en delvis udskiftning eller en total udskiftning af din faldstamme, når beslutningen er truffet:

 • Materiale: Afhængigt af, hvilket materiale faldstammen og den indvendig belægning er lavet af, kan prisen variere.

 • Arbejdstid: Jo mere omfattende arbejdet er, desto dyrere bliver det. Hvis din gamle faldstamme er svært tilgængelig (er tilfældet i mange ældre ejendomme), kan det kræve flere arbejdstimer.

 • Størrelsen af faldstammen: Længden og diameteren af en defekt faldstamme vil påvirke prisen på det udførte arbejde.

 • Geografisk placering: Prisen på en traditionel udskiftning af faldstamme kan variere fra region til region. Hvis du bor i Odense, Aarhus, Aalborg eller København, kan prisen være højere pga. tilgængelighed af specialister med stor erfaring.

 • Tilgængelighed: Hvis faldstammerne er placeret på et sted, der er svært at komme til, kan det øge arbejdstiden og omkostningerne til, hvad en renovering eller udskiftning af faldstamme koster.

 • Tilstand af omgivende områder: Hvis lodretstående ledninger, lodret afløbsrør, selvbærende rør, vandretliggende ledninger og aflejringer også har mindre gennemtæringer og utætheder, kan det påvirke den samlede pris.

 • Ekstra udstyr eller tjenester: Leje af særligt udstyr til grundig rensning eller indkøb af særlige tilladelser kan også tilføje ekstra omkostninger til projektet.

FORVENTET PRIS: 26.000 – 43.000 KR.

OBS: Priseksemplerne er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Jeg anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering på en ny faldstamme.

Video: Sådan fungerer 3byggetilbud.dk

Derfor anbefaler vi 3byggetilbud.dk til renovering af faldstammer:

Hvad er en faldstamme?

En faldstamme er en vigtig komponent i bygningens sanitære system.

Den vertikale rørledning er ansvarlig for at transportere spildevand og kloakvand fra alle lejligheder i en bygning ned til det centrale kloaksystem eller en septiktank, afhængigt af bygningens placering og design.

Faldstammen spiller en afgørende rolle i at opretholde den korrekte dræning og bortskaffelse af spildevand for at forhindre tilstopning og lækager.

Den er normalt fremstillet af holdbare materialer som PVC, støbejern eller plastik og er designet til at kunne håndtere den belastning, der opstår fra vand, affald og toiletspildevand fra flere etager i bygningen.

Faldstammen er forbundet med afløbsrør fra badeværelser, køkkener og andre sanitære installationer i bygningen, og den sørger for, at spildevandet transporteres effektivt og sikkert nedad.

Det er vigtigt at vedligeholde og inspicere faldstammen regelmæssigt for at sikre en lang levetid, og at den fungerer korrekt og undgå potentielle problemer med afløbet i bygningen.

faldstamme udskiftning

Hvordan ser faldstammen ud?

En faldstamme er en vertikal rørledning, der er placeret inden i væggene i etageejendomme. Den er designet til at transportere spildevand og kloakvand i bygningen ned til det centrale kloaksystem eller en septiktank.

Udseendet af en faldstamme kan variere afhængigt af bygningens alder, bygningskode og materialer, der anvendes i konstruktionen.

Her er en beskrivelse af, hvordan en typisk faldstamme ser ud:

 1. Materiale: De fleste faldstammer kan være lavet af forskellige materialer, herunder støbejern, PVC, kobber eller plastik, afhængigt af bygningens design og lokale byggebestemmelser.

 2. Diameter: En standard faldstamme har normalt en diameter på 3 til 4 tommer, men dette kan variere afhængigt af bygningens størrelse og behov.

 3. Placering: Faldstammen er normalt indlejret i bygningsstrukturen og er skjult bag vægge. Den løber fra øverste etage til bunden af bygningen.

 4. Inspektions- og vedligeholdelsesadgang: I nyere bygninger kan der være inspektionsluge eller servicepaneler indbygget i væggen for at give adgang til inspektion og vedligeholdelse af faldstammen.

 5. Tilslutninger: På hver etage er faldstammen normalt forbundet til afløbsrør fra badeværelser, køkkener og andre sanitære installationer.

 6. Stikledninger: Faldstammen kan også have sidegrene eller stikledninger, der forbinder til afløbsrør fra individuelle enheder i bygningen.

 

Det er vigtigt at bemærke, at udseendet af en faldstamme kan variere, men dens grundlæggende funktion er altid den samme: at sikre effektiv bortskaffelse af spildevand fra forskellige etager i bygningen.

FÅ 3 GRATIS TILBUD FRA LOKALE VVS’ERE

OBS: Priseksemplerne er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Jeg anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering på en ny faldstamme.

Hvornår skal en faldstamme renoveres eller udskiftes?

Renovering eller udskiftning af en faldstamme er nødvendig under visse omstændigheder for at sikre, at bygningens sanitære system fungerer korrekt og undgå potentielle skader.

Her er nogle situationer, hvor en faldstamme typisk skal renoveres eller udskiftes:

 1. Alder og forringelse: Over tid kan faldstammer udsættes for nedbrydning og slid. Hvis en faldstamme er gammel og viser tegn på rust, korrosion, utætheder eller lækager, kan det være nødvendigt at udskifte den for at undgå katastrofale skader og store gener.

 2. Tilstopninger: Gentagne tilstopninger i faldstammen, som ikke kan løses ved almindelig vedligeholdelse, kan indikere behovet for en renovering eller udskiftning. Tilstopninger kan skyldes ophobning af affald og fremmedlegemer eller strukturelle problemer i røret.

 3. Lækager: Hvis der opstår lækager i faldstammen, kan det forårsage vandskader i bygningen og føre til skimmelvækst og andre sundhedsproblemer. Lækager kan være tegn på alvorlige problemer med røret og kræver ofte en udskiftning.

 4. Strukturelle skader: Hvis faldstammen er blevet beskadiget på grund af jordskælv, bygningsarbejde eller andre eksterne faktorer, kan det kræve en omfattende renovering eller udskiftning for at genoprette dens integritet.

 5. Opgradering af sanitært system: Når en bygning gennemgår en omfattende renovering eller opgradering af sanitærsystemet, kan det være nødvendigt at udskifte den eksisterende faldstamme for at imødekomme ændrede behov og bygningskoder.

 

Generelt er det vigtigt at udføre regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af faldstammen for at opdage eventuelle problemer tidligt og undgå kostbare skader.

Hvis der er tegn på problemer som lækager, tilstopninger eller strukturelle skader, bør man kontakte en professionel VVS-installatør for en vurdering og anbefalinger om eventuel renovering eller udskiftning.

"Et veldesignet udluftningssystem vil hjælpe med at forhindre lugtgener i bygningen og sikre en kontinuerlig og effektiv vandtømning."

Faldstamme renovering - Hvordan skal det gøres?

Renovering af en faldstamme er en kompleks opgave, der kræver professionel ekspertise.

Her er en oversigt over de generelle trin, der er involveret i processen:

 1. Inspektion: Først og fremmest skal en professionel VVS-installatør foretage en omfattende inspektion af faldstammen for at vurdere dens tilstand og identificere eventuelle problemer som lækager, tilstopninger eller strukturelle skader.

 2. Planlægning: Basere på inspektionsresultaterne vil VVS-installatøren udarbejde en plan for renoveringen. Dette kan omfatte beslutninger om, hvorvidt faldstammen skal repareres eller udskiftes, og hvilke materialer der skal bruges.

 3. Afbrydelse af forsyningen: Før renoveringen påbegyndes, skal forsyningen af vand til det berørte område af bygningen afbrydes for at undgå oversvømmelse eller spild under arbejdet.

 4. Fjernelse af den gamle faldstamme: Hvis faldstammen skal udskiftes, fjernes den gamle faldstamme omhyggeligt. Dette kan indebære at bryde vægge eller gulve for at få adgang til røret.

 5. Installation af den nye faldstamme: Den nye faldstamme installeres ved hjælp af materialer, der er i overensstemmelse med gældende bygningskoder og standarder. Installationen skal udføres nøje for at sikre, at røret er korrekt tilsluttet og fastgjort.

 6. Testning og inspektion: Efter installationen af den nye faldstamme udføres omfattende tests og inspektioner for at sikre, at den fungerer korrekt og ikke har lækager eller andre problemer.

 7. Afslutning: Når faldstammen er blevet renoveret, genopbygges eventuelle beskadigede vægge eller gulve, og forsyningen af vand genoprettes til det berørte område.

 

Renovering af en faldstamme er en kompleks opgave, der kræver specialiseret udstyr og faglig ekspertise.

Det er vigtigt at overlade denne opgave til professionelle VVS-installatører for at sikre, at arbejdet udføres korrekt og opfylder alle relevante bygningskoder og standarder.

Du kan læse mere om Dansk Byggeskiks tekniske vejledning for sanitetsmesterfaget her.

faldstamme udskiftning

Metoder til faldstamme renovering

Der findes en lang række forskellige metoder til renovering af faldstamme, herunder stram foring, strømpeforing, coating og relining. Disse metoder samt fordele vil blive præsenteret herunder.

Stram foring

Stram foring er en metode, der bruges i renovering af faldstammer og andre afløbsrør i bygninger. Denne teknik involverer installationen af en ny foring inde i den eksisterende faldstamme i stedet for at erstatte hele røret.

Metoden bruger typisk en fleksibel foring lavet af materialer som epoxy eller polymer, der kan hærde og danne en ny, glat indvendig overflade inde i faldstammen.

Processen starter med en grundig rengøring og inspektion af den eksisterende faldstamme for at fjerne eventuelle tilstopninger og sikre, at den er i tilstrækkelig stand til at modtage foringen.

Derefter indføres den fleksible foring i faldstammen og ekspanderes, indtil den passer tæt til rørets vægge. Når foringen hærder, skaber den en ny, tæt forseglet indvendig overflade, der forbedrer afløbskapaciteten.

Fordelene ved stram foring inkluderer mindre disruption i bygningen, da der ikke er behov for at fjerne og udskifte hele faldstammen, og processen er ofte mere omkostningseffektiv.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle faldstamme-projekter er velegnede til denne metode, da det afhænger af faldstammens tilstand og andre faktorer.

stram foring

Strømpeforing af faldstamme

Strømpeforing er en avanceret metode inden for renovering af faldstammer og andre afløbsrør i bygninger.

Teknikken indebærer installationen af en fleksibel strømpe eller foring, typisk lavet af polyester eller glasfiber, indeni den eksisterende faldstamme.

Strømpen er imprægneret med en hærdningsforbindelse, der aktiveres efter installationen.

Processen for strømpeforing i en faldstamme er som følger:

 1. Forberedelse: Først inspiceres den eksisterende faldstamme for at vurdere dens tilstand og rense den for eventuelle tilstopninger eller fremmedlegemer.

 2. Installation: Den fleksible strømpe eller foring trækkes ind i faldstammen ved hjælp af trykluft eller vandtryk, indtil den når det ønskede sted.

 3. Imprægnering og hærdning: Strømpen er imprægneret med en speciel harpiks, der hærder ved hjælp af varme eller ultraviolet lys. Dette forvandler strømpen til en hård, stærk foring, der klæber til den eksisterende faldstamme og danner en glat indvendig overflade.

 4. Genoprettelse: Når hærdningsprocessen er fuldført, genoprettes forsyningen af vand, og faldstammen er klar til brug igen.

 

Strømpeforing er en effektiv metode til renovering af faldstammer, da den eliminerer behovet for at fjerne og udskifte det eksisterende rør, hvilket resulterer i mindre forstyrrelse og lavere omkostninger.

Den resulterende foring giver en stærk og holdbar indvendig overflade, der forbedrer afløbets funktion og levetid. Strømpeforing kræver specialiseret udstyr og ekspertise og bør udføres af professionelle VVS-installatører.

strømpeforing

Coating af faldstammer

Coating er en metode i forbindelse med renovering af faldstammer, der involverer påføringen af en beskyttende og ny indvendig belægning på den gamle overflade af den eksisterende faldstamme.

Denne teknik bruges, når faldstammen viser tegn på korrosion eller erosion, men strukturelt set er i god stand.

Her er de grundlæggende trin i en coating renoveringsproces:

 1. Forberedelse: Først og fremmest rengøres og inspiceres faldstammen omhyggeligt for at fjerne rust, kalk, eller andre forurenende stoffer. Eventuelle ujævnheder og defekter skal udbedres.

 2. Påføring af ny belægning: En speciel kemisk bestandig belægning påføres den indvendige overflade af faldstammen. Denne belægning er designet til at forhindre korrosion, forbedre afløbets glathed og øge rørets levetid.

 3. Hærdning: Efter påføring af belægningen skal den hærde og tørre. Dette kan kræve tid og nogle gange anvendelse af varme eller kemiske processer afhængigt af belægningstypen.

 4. Testning og inspektion: Når belægningen er hærdet, udføres tests og inspektioner for at sikre, at den er blevet korrekt påført og opfylder de nødvendige standarder.

 

Fordelene ved coating metoden inkluderer besparelser i tid og omkostninger, da den undgår behovet for at udskifte hele faldstammen.

Det er dog vigtigt at bemærke, at coating er bedst egnet til faldstammer, der stadig har en acceptabel strukturel integritet, og at belægningen skal vedligeholdes og inspiceres regelmæssigt for at opretholde dens effektivitet.

Dette arbejde kræver ofte specialiserede fagfolk inden for VVS og beskyttelsesbelægning.

coating

Relining af faldstamme

Relining er en metode i forbindelse med renovering af faldstammer, der indebærer installationen af en ny indre rørforing inde i den eksisterende faldstamme for at forbedre dens funktion og forlænge dens levetid.

Teknikken bruges typisk, når faldstammen viser tegn på aldersrelateret forringelse, mindre strukturelle problemer eller korrosion, men stadig har en acceptabel struktur.

Her er de grundlæggende trin i en relining renoveringsproces:

 1. Forberedelse: Faldstammen rengøres omhyggeligt og inspiceres for at vurdere dens tilstand og fastslå, om relining er en passende løsning.

 2. Installation af rørforing: En fleksibel, foringsrør, normalt lavet af materiale som glasfiber eller polyester, føres ind i faldstammen. Foringen er typisk imprægneret med en hærdningsforbindelse.

 3. Ekspansion og hærdning: Foringsrøret ekspanderes, så det passer tæt til den eksisterende faldstamme, og hærdningsforbindelsen aktiveres ved hjælp af varme eller ultraviolet lys. Dette skaber en ny indre rørforing, der klæber til den eksisterende faldstamme.

 4. Genoprettelse: Når foringen er hærdet, genoprettes forsyningen af vand, og faldstammen er klar til brug igen.

 

Relining metoden er en kosteffektiv løsning, da den undgår behovet for at fjerne og udskifte hele faldstammen, hvilket resulterer i mindre forstyrrelse og lavere omkostninger.

Den resulterende foring forbedrer afløbets funktion og forlænger levetiden af faldstammen. Professionelle VVS-specialister udfører typisk denne type arbejde, da det kræver specialiseret udstyr og ekspertise.

faldstammeudskiftning

Rensning af faldstamme - Hvordan skal det gøres?

Rensning af en faldstamme er en vigtig del af vedligeholdelsen af et bygnings sanitære system for at forhindre tilstopninger, lækager og lugtgener.

Her er en trinvis vejledning om, hvordan man renser en faldstamme:

 1. Identifikation af problemet: Først skal du fastlægge, hvorfor faldstammen skal renses. Er der en tilstopning, lækage eller dårlig lugt? Identifikationen af problemet vil hjælpe dig med at vælge den bedste rengøringsmetode.

 2. Sikkerhed: Inden du begynder, skal du sørge for at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Brug handsker og beskyttelsesbriller for at undgå kontakt med spildevand og kemikalier.

 3. Mekanisk rengøring: En af de mest almindelige metoder til rengøring af faldstammen er brugen af et VVS-snøre eller en skralde. Dette værktøj føres ned i faldstammen for at bryde eventuelle tilstopninger eller affaldsophobninger. Det er vigtigt at bruge forsigtighed, da overdreven kraft kan beskadige røret.

 4. Kemisk rengøring: Hvis tilstopningen er for svær til mekanisk rengøring, kan kemiske afløbsrensere bruges. Følg producentens anvisninger nøje og undgå at overbruge disse produkter, da de kan være skadelige for røret eller miljøet.

 5. Professionel hjælp: Hvis rengøringen er vanskelig eller gentagne gange er nødvendig, er det bedst at kontakte en professionel VVS-installatør. De har avancerede redskaber og erfaring til at håndtere selv de mest komplekse problemer med faldstammen.

 6. Forebyggelse: For at undgå fremtidige problemer med faldstammen er det en god idé at implementere forebyggende foranstaltninger, såsom regelmæssig rengøring af dræn og brug af drænriste for at forhindre affald i at komme ned i faldstammen.

 

Rensning af en faldstamme er en vigtig opgave for at opretholde et velfungerende sanitærsystem. Regelmæssig vedligeholdelse kan bidrage til at forlænge faldstammens levetid og undgå kostbare reparationer.

FÅ 3 GRATIS TILBUD FRA LOKALE VVS’ERE

OBS: Priseksemplerne er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Jeg anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering på en ny faldstamme.

Faldstamme udluftning

Udluftning af en faldstamme er en vigtig proces i et bygnings sanitære system, der hjælper med at forhindre vakuum og sugeeffekter, der kan forårsage lugtgener og skabe problemer med afløbsfunktionen.

Her er en vejledning om, hvordan man udlufter en faldstamme:

 1. Identificér placeringen: Find placeringen af udluftningsrøret, også kendt som en afluftningsledning, på din faldstamme. Dette rør er normalt lodret og strækker sig over taget eller på en højere etage.

 2. Tjek for blokeringer: Kontroller, om udluftningsrøret er blokeret af snavs, skrald eller fuglereder, da dette kan forhindre effektiv udluftning.

 3. Rengør udluftningsrøret: Hvis nødvendigt, rengør udluftningsrøret ved at fjerne eventuelle blokeringer eller hindringer. Dette kan kræve brug af en stige eller professionelt udstyr, især hvis udluftningsrøret er placeret på taget.

 4. Kontroller udluftningsventilen: Udluftningsrøret har normalt en udluftningsventil øverst, der forhindrer lugt i at trænge ind i bygningen. Kontroller, om ventilen fungerer korrekt, og reparer eller udskift den om nødvendigt.

 5. Regelmæssig vedligeholdelse: Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse af udluftningsrøret og sørge for, at det forbliver frit for blokeringer og i god stand for at sikre effektiv udluftning af faldstammen.

 6. Professionel hjælp: Hvis du har problemer med faldstammens udluftning, som du ikke selv kan løse, bør du kontakte en professionel VVS-installatør. De har den nødvendige ekspertise og udstyr til at diagnosticere og løse eventuelle udluftningsproblemer.

 

Udluftning af afløb fra en faldstamme er afgørende for at opretholde en sund VVS-installation. Manglende udluftning kan føre til lugtgener og afløbsproblemer, så det er vigtigt at sikre, at udluftningsrøret er i god stand.

"En korrekt udluftning af faldstammen er afgørende for at opretholde et velfungerende kloaksystem. Sørg for regelmæssig vedligeholdelse og kontrol af ventilationsrøret og luftadmissionsventilen for at sikre optimal ydeevne."

Udskiftning af faldstamme - Hvornår skal det gøres?

Udskiftning af en faldstamme er nødvendig under visse omstændigheder, da faldstammen spiller en afgørende rolle i et bygnings sanitære system.

Her er nogle situationer, hvor udskiftning af en faldstamme normalt er påkrævet:

 1. Alder og forringelse: Over tid kan faldstammer udsættes for korrosion, rust og generel slid. Hvis en faldstamme er gammel og viser alvorlige tegn på forringelse, som ikke kan afhjælpes med reparationer, kan det være nødvendigt at udskifte den for at undgå lækager og brud.

 2. Strukturelle skader: Faldstammer kan beskadiges af jordskælv, bygningsarbejde eller andre eksterne faktorer. Alvorlige strukturelle skader kan kræve en fuldstændig udskiftning for at genoprette integriteten af røret.

 3. Gentagne tilstopninger: Hvis faldstammen lider af gentagne tilstopninger, selv efter gentagne rengøringer og vedligeholdelse, kan det indikere, at røret er beskadiget eller ineffektivt. Udskiftning kan være nødvendig for at forbedre afløbsfunktionen.

 4. Opgradering af bygningskoden: Når en bygning skal opgraderes for at overholde nye bygningskoder eller sanitære standarder, kan det kræve udskiftning af den eksisterende faldstamme for at imødekomme de nye krav.

 5. Hyppige lækager: Gentagne lækager i faldstammen kan forårsage vandskader og skabe skimmelvækst. Hvis reparationer ikke løser problemet, er det nødvendigt at udskifte røret for at forhindre yderligere skader.

 

Beslutningen om at udskifte en faldstamme bør træffes efter en grundig vurdering af rørets tilstand.

Professionel rådgivning fra en VVS-specialist er afgørende for at beslutte, om en udskiftning er den bedste løsning for at sikre et sundt og velfungerende sanitært system i bygningen.

faldstammerenovering

Faldstamme regler - Hvad siger lovgivningen?

Lovgivningen vedrørende faldstammer og sanitære installationer varierer fra kommune til kommune. Generelt er faldstamme-regler fastlagt for at sikre, at bygninger har sikre og velfungerende sanitære systemer.

Nogle af de fælles aspekter og krav, som lovgivningen ofte omfatter, inkluderer:

 1. Bygningskoder: De fleste lande og områder har bygningskoder, der fastsætter minimumskrav for sanitære installationer, herunder faldstammer. Disse koder fastlægger standarder for rørdimensioner, materialer og installationsmetoder.

 2. Inspektion og godkendelse: Sanitære installationer, herunder faldstammer, skal ofte inspiceres og godkendes af lokale myndigheder eller inspektører for at sikre overholdelse af bygningskoderne.

 3. Forebyggelse af tilstopninger: Lovgivningen kan kræve brug af bestemte forebyggende foranstaltninger, såsom installation af ristbeskyttelse eller bøjler for at forhindre tilstopninger i faldstammen.

 4. Vedligeholdelse og rengøring: Lovgivningen kan også inkludere krav om regelmæssig vedligeholdelse og rengøring af faldstammer for at forhindre lækager, tilstopninger og andre problemer.

 5. Adgang og inspektion: Der kan fastsættes regler for adgang til faldstammen og inspektion af røret for at sikre, at det fungerer korrekt.

 

Det er vigtigt at konsultere de lokale bygningsmyndigheder eller en professionel VVS-specialist for at få oplysninger om de specifikke faldstamme-regler, der gælder i dit område.

Overholdelse af disse regler er afgørende for at opretholde et sikkert og velfungerende sanitært system i en bygning og undgå potentielle problemer og straf.

Du kan læse mere om Bygningsreglementets norm for afløbsinstallationer her.

FÅ 3 GRATIS TILBUD FRA LOKALE VVS’ERE

OBS: Priseksemplerne er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Jeg anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering på en ny faldstamme.

Hvem kan renovere eller udskifte en faldstamme?

Renovering eller udskiftning af en faldstamme er en kompleks opgave, der normalt kræver professionel ekspertise inden for VVS-området.

Her er nogle af de fagfolk, der typisk er involveret i processen:

 1. VVS-installatører: Professionelle VVS-installatører er de primære eksperter, der udfører renoverings- og udskiftningsarbejdet på faldstammen. De har den nødvendige uddannelse, viden og erfaring til at inspicere, reparere, renovere eller udskifte faldstammer i overensstemmelse med gældende bygningskoder og standarder.

 2. Bygningsinspektører: Lokale bygningsinspektører spiller en vigtig rolle ved at vurdere og godkende renoveringsarbejdet for at sikre, at det overholder lovgivningen og bygningskoderne. De udfører inspektioner på forskellige stadier af projektet og udsteder de nødvendige tilladelser.

 3. Ingeniører: I nogle tilfælde, især ved større renoveringsprojekter eller i komplicerede bygninger, kan ingeniører blive involveret for at udføre strukturelle beregninger og sikre, at den nye faldstamme opfylder alle tekniske krav.

 4. Kontraktører: Hvis projektet er omfattende og inkluderer arbejde ud over VVS-aspekterne, såsom opmuring og gulvarbejde, kan entreprenører blive hyret til at koordinere og udføre hele projektet.

 

Udskiftning eller renovering af en faldstamme er ikke en opgave, der bør udføres af ufaglærte personer, da det kan medføre alvorlige konsekvenser for bygningens sanitære system og integritet.

"At arbejde med kvalificerede fagfolk sikrer, at arbejdet udføres korrekt og overholder alle relevante standarder."

Konklusion - Faldstamme renovering og udskiftning

Renovering eller udskiftning af faldstammen er en vigtig beslutning, der skal træffes med omhu.

Herunder finder du de seks vigtigste nøglepunkter, når faldstammen skal renoveres eller udskiftes:

 1. Renovering og/eller udskiftning af faldstammer er en vigtig beslutning, der kræver forståelse for de involverede omkostninger.
 2. Prisen på udskiftning eller renovering af faldstamme kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder materiale, arbejdstid, størrelse og tilgængelighed.
 3. Renovering af indvendig belægning eller total udskiftning af faldstammen afhænger af dens tilstand og omfanget af problemerne.
 4. Det er muligt at renovere faldstammen selv, men det anbefales at hyre en fagmand for at sikre korrekt udførelse og undgå potentielle problemer.
 5. Lodrette faldstammer kan renses ved hjælp af forskellige metoder, herunder spuling og slamsugning.
 6. Udluftning af faldstammen er vigtig for at opretholde et sundt kloaksystem og undgå dårlig lugt.

 

Det er vigtigt at forstå omkostningerne og de faktorer, der påvirker prisen. 

I gennemsnit kan prisen for udskiftning af en faldstamme forventes at være mellem 26.000 – 43.000 kr. Disse priser er kun vejledende, og det anbefales at indhente tilbud fra fagfolk i lokalområdet.

FAQ - Faldstammerenovering og faldstammeudskiftning

Hvor stor er en faldstamme?

En faldstamme er normalt 3 til 4 tommer (ca. 7,6 til 10,2 cm) i diameter, mens større kommercielle eller flerfamiliebygninger kan have faldstammer med større diameter, f.eks. 4 til 6 tommer (ca. 10,2 til 15,2 cm).

Levetiden afhænger af flere faktorer, herunder materiale, vedligeholdelse og brugsforhold. Generelt kan en faldstamme i støbejern eller PVC holde i 50 til 100 år eller mere.

Mindre skader eller tilstopninger kan løses med renovering. Alvorlige problemer, gentagne lækager eller aldersrelateret forringelse kan kræve udskiftning for at sikre et sundt og velfungerende sanitærsystem.

Det er muligt at renovere en faldstamme selv, men det kræver det rette udstyr. Der er potentielle risici ved selvrenovering, herunder fejl, der kan føre til skader eller fremtidige problemer med faldstammen.

Renovering af faldstamme tilbydes typisk af professionelle VVS-installatører, VVS-virksomheder, og entreprenører med ekspertise inden for sanitære systemer.

Som udgangspunkt kan du forvente en pris mellem 26.000 – 43.000 kr. alt efter om faldstammen udskiftes eller renoveres og hvordan standen er på faldstammen.

Om forfatteren

Simon

Simon

Simon Hansen er en anerkendt fagekspert med mange års erfaring inden for håndværkerbranchen. Hans speciale ligger inden for loftisolering, faldstamme renovering og faldstamme udskiftning, hvor han har udført utallige projekter til fuld kundetilfredshed.

Relaterede artikler